ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სასწავლო პროგრამების რეესტრი


სწავლების სფერო:
სწავლების ფორმა:
პერიოდი: