რ ე ე ს ტ რ ე ბ ი ს    გ ზ ა მ კ ვ ლ ე ვ ი

 

1. ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სასწავლო პროგრამების რეესტრი

სასურველი სასწავლო პროგრამის ძიება მომხმარებელს შეუძლია შემდეგი ხუთი დონის ფილტრის საშუალებით

პირველი დონის ფილტრი - სწავლების ფორმა

მეორე დონის ფილტრი - სწავლების სფერო

მესამე დონის ფილტრი - ჩატარების ადგილი (რეგიონული ცენტრი)

მეოთხე დონის ფილტრი - ჩატარების ადგილი (მუნიციპალიტეტი)

მეხუთე დონის ფილტრი - ჩატარების პერიოდი

აღნიშნული ფილტრების გამოყენების შედეგად ეკრანზე გამოვა არჩეული ფილტრების შესაბამისი პროგრამების ჩამონათვალი შესაბამისი აღწერილობით, მიმაგრებული PDF ფაილთა და პროვაიდერი ორგანიზაციის ლინკით.

2. ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა სწავლების საჭიროებათა რეესტრი

ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა სწავლების საჭიროებათა ძიება მომხმარებელს შეუძლია შემდეგი ოთხი დონის ფილტრის საშუალებით

პირველი დონის ფილტრი - სწავლების ფორმა

მეორე დონის ფილტრი - სწავლების სფერო

მესამე დონის ფილტრი - ჩატარების ადგილი (რეგიონული ცენტრი)

მეოთხე დონის ფილტრი - ჩატარების ადგილი (მუნიციპალიტეტი)

აღნიშნული ფილტრების გამოყენების შედეგად ეკრანზე გამოვა არჩეული ფილტრების შესაბამისი სწავლების საჭიროებათა ჩამონათვალი შესაბამისი აღწერილობით, მიმაგრებული PDF ფაილთა და საკონტაქტო პირის შესახებ ინფორმაციის მითითებით.